Bouw

West Europa en zeker ook Nederland raakt steeds dichter bevolkt. Deze bevolkingstoename zorgt meer en meer voor uitdagingen op het gebied van thermische, brandwerende en geluids- en trillingsdempende vraagstukken. Tegelijkertijd stelt de moderne burger steeds hogere eisen aan leef- en wooncomfort.

ATIS speelt hierop in met de productie en levering van isolatiematerialen voor wanden en vloeren samengesteld uit een combinatie van diverse isolatieoplossingen. 

Een voorbeeld van een oplossing kan zijn; dicht bij het spoor of dicht bij de snelweg kan het noodzakelijk zijn om kantoorgebouwen of wooncomplexen trillingsvrij op te stellen, om te voorkomen dat trillingen die via de bodem op het gebouw worden overgedragen, leiden tot ernstige gebouwschade. Ook daar is ATIS specialist! In nauw overleg met constructeur, architect en akoestisch adviseur ontwerpen we de meest optimale oplossingen. Wij beschikken over de kennis en de ervaring om deze projecten succesvol uit te voeren.

Bouw

Advies nodig?