GELUIDSMETINGEN

ATIS gaat verder dan het produceren en leveren van akoestische materialen. Zo kunnen wij voor u ook een geluidsmeting verzorgen met onze eigen klasse 1 meetapparatuur. In veel gevallen doen we dat als onderdeel van een totaalproject en vormt het de basis voor ons advies, de oplossing die we aanbieden, de productkeuze en -montage etc. Vaak volgt dan achteraf nog een controlemeting. Maar indien gewenst kunnen we de geluidsmeting ook aanbieden als losse dienst.

Redenen voor een geluidsmeting

We leven in een dichtbevolkt land. Geluidsoverlast is niet alleen een terugkerend, maar ook groeiend probleem voor zowel particulieren als ondernemers. Bij geluidsoverlast kom je al snel op een lastig punt: het is subjectief. Van een niveau dat op de werkvloer als storend en mogelijk zelfs schadelijk wordt ervaren, kan de directeur wel zeggen dat het aanvaardbaar is. Daar ligt meteen het belang van de geluidsmeting: hiermee kan de overlast worden geobjectiveerd. Het is een cliché, maar ‘meten is weten’ geldt ook hier. Het is de beste manier om inzicht te krijgen.

Vaak zijn er al richtlijnen, met name in een bedrijfsmatige omgeving. Die kunnen bijvoorbeeld komen uit de specificaties van apparatuur, ARBO- of overige wetgeving, een verleende vergunning etc. Door middel van de geluidsmeting kan daaraan getoetst worden. Mogelijk nadat er een klacht is geweest van een medewerker of omwonende, maar dat hoeft lang niet altijd.

Wilt u een geluidsmeting laten uitvoeren voor uw bedrijf of organisatie?

CONTACTEER ONS

Wat is een geluidsmeting?

Dit is een objectief onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast, waarvan de resultaten dienen als basis voor een eventuele oplossing. Meestal wordt het effect van de oplossing getoetst met een controlemeting achteraf.

Hoe werkt een geluidsmeting?

We meten de bestaande akoestische situatie op locatie, om specifieke vragen te kunnen beantwoorden zoals: Hoe veel geluid wordt er veroorzaakt door de machines? Hoe lang is de nagalmtijd? Wat is de overlast voor het personeel? Onze bevindingen worden vastgelegd in een heldere rapportage.

Hoe wordt een geluidsmeting uitgevoerd?

Onze metingen worden uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde mensen, die daarbij gebruik maken van zeer moderne meetapparatuur. Overigens is voor overlast niet alleen het niveau van het geluid bepalend, maar ook de aard kan een belangrijke invloed hebben.