Trillingsdemping

Waarom trillingsdemping?

Trillingen kunnen hinderlijk zijn en kunnen in bepaalde gevallen zelfs schadelijk zijn. Trillingen aan gebouwen, of trillingen aan constructies en trillingen aan machines zijn niet alleen schadelijk voor de gebouwen of constructies, maar ook voor mensen kunnen trillingen gevaarlijk zijn. Daarom moeten trillingen in bepaalde gevallen worden geïsoleerd.

Wat doet trillingsdemping?

Trillingsdemping zorgt ervoor dat de trillingen die veroorzaakt worden aan gebouwen, machines, boten of constructies worden geabsorbeerd. In dit geval voorkomt een trillingsdempende oplossing dus dat het contact geluid door een trillend object wordt overgedragen aan de rest van de constructie. Dit dient met uiterste zorg te worden berekend omdat er voorkomen moet worden dat een object (voorzien van de trillingsdempende oplossing) in zijn eigen frequentie gaat trillen. Voor deze berekeningen heeft ATIS International een programma om trilling berekeningen te kunnen uitvoeren.

Oplossingen in trillingsdemping

ATIS International BV heeft voor het oplossen van problemen met trillingen een uitgebreide productrange op de markt. Deze producten kunnen worden toegepast als oplossing voor trillingen in de volgende gebieden:

 • Opleggingen van gebouwen en gebouwdelen waar trillingen kunnen ontstaan
 • Oplegging van vloeren waar trillingen in kunnen ontstaan
 • Opleggingen van daken waar trillingen kunnen ontstaan
 • Ontkoppeling met trillingsdempers van plafond/wanden in de bouw
 • Trillingsdempende oplossingen in de offshore, scheeps- en jachtbouw
 • Trillingsdempende opstellingen van machines en motoren
 • Trillingsdempende oplossingen voor de industrie
 • Trillingsdempende oplossingen in railsystemen
 • Trillingsdemping in de automotive

Producten voor trillingsdemping:

Onze productrange voor het oplossen van problemen met trillingen bestaat uit de volgende producten.

 • Trillingsdempend plaatmateriaal (Sylomer, Sylodyn, Sylodamp, Sylomer FR, Rugran, Absorbel Aglo)
 • Trillingsdempende stroken (Solymer, Sylodyn, Sylodamp, Sylomer FR, Absorbel Aglo)
 • Trillingsdempende ondervloeren (Sempafloor, Rugran, Caldisol Flooring)
 • Trillingsdempende pads (Sylomer, Sylodyn, Sylomer FR)
 • Trillingsdempende hangers, pijpdragers en wandsteunen (Vibrafon WMP en Vibrafon CHP)
 • Trillingsdempende vormdelen en speciaal producten

Behalve de verkoop van trillingsdempende materialen, levert ATIS International BV ook het bijbehorende advies voor trillingen. Advies bij trillingsdempende oplossingen is uitermate belangrijk. Een fout advies over trillingen kan niet alleen leiden tot het niet goed functioneren van de trillingsdempende oplossing. In het slechtste geval kan dit zelfs leiden tot schade aan constructies of machines door die trillingen. U kunt zich vrijblijvend laten adviseren als u problemen ondervindt door trillingen. ATIS International is expert in het oplossen van problemen met trillingen.

In onze productie kunnen allerlei producten worden gemaakt van onze trilling dempende materialen. Trillingsdempende stroken, trillingsdempende pads of trillingsdempende maatwerkdelen. Wij kunnen u adviseren over de diverse mogelijkheden van onze productielocatie.

Absorbel Aglo, Rugran en Sempafloor zorgen voor een goede basis trillingsdemping. Dit zijn veel gebruikte ondervloeren om trillingen op te vangen in bouwkundige constructies.

Indien de mate van trillingsdemping op een hoger niveau moet worden gebracht en er een betrouwbare voorspelling van de trilling dempend resultaat moet worden afgegeven zijn Sylomer, Sylomer FR, Sylodamp en Sylodyn de aangewezen producten hiervoor. Van deze producten kunnen wij berekenen welke trillingen kunnen worden opgevangen middels een rekenmodel voor trillingen. Hiervan kan ATIS International BV een rapportage maken.

De producten voor het oplossen van problemen met trillingen van ATIS International BV kunt u vinden in Jacht- en Scheepsbouw, busbouw, wagonbouw, automotive industrie, cabine bouw, omkastingbouw, rail en spoorwegen bouw, bouwmachines, liften en elektrische apparaten.

Vragen

Heeft u vragen over trillingsdemping? Neem dan rustig contact met ons op of bel ons!

Meer oplossingen voor trillingsdemping zijn te vinden op:

Trillingsdemping voor bouw

Trillingsdemping in de offshore, scheeps- en Jachtbouw

 

 

 

Weefmachine met trillingsdemping

Advies nodig?