Geluidsschermen

Waarom geluidsschermen?

Installaties van bedrijven kunnen geluidshinder veroorzaken naar omwonenden.  Door het toepassen van een Sonodamp geluidsscherm kan de geluidshinder van luchtbehandelingsinstallaties, koelmachines, warmtepompen, WKK-installaties, dakventilatoren, compressoren, trafo’s etc. worden opgelost.

Geluidsschermen kunnen ook binnen gebouwen gewenst zijn. Installaties en machines in productieruimten en utiliteitsgebouwen zorgen vaak voor geluidsoverlast bij personeel. Een geluidsscherm kan ook uitkomst bieden wanneer productiewerkzaamheden voor overlast zorgen bij personeel in de nabije omgeving. 

                  

Wanneer een geluidsscherm?

Een geluidscherm is vaak de beste oplossing als het niet mogelijk is om een geluidsbron of degene die de geluidshinder ervaart geheel te omsluiten met een geluidsisolerende omkasting of een geluidsisolerende cabine. De oorzaak hiervan kan heel verschillend zijn, zoals: de grootte van de bron, koeling, bouwkundige situatie, etc. Het nadeel van een scherm is dat de akoestische werking meestal minder is dan een omkasting. Ook is de plaats waar de geluidshinder moet worden gereduceerd t.o.v. het scherm van grote invloed. Daarnaast speelt ook de hoogte van het geluidsscherm t.o.v. een geluidsbron een belangrijk rol.

Een voordeel is dat een geluidsscherm ook in een verrijdbare variant bestaat. Hierdoor is het makkelijk verplaatsbaar. Ook zijn er geluidsschermen voor kantoren. Een geluidsscherm kan dus een prima oplossing zijn, maar heeft dus ook wel beperkingen. ATIS levert geen geluidsschermen voor langs (snel)wegen. Heeft u vragen neem dan gerust contact op voor een geluidsmeting of een advies.

 

Wat doet een geluidsscherm?

Een geluidsscherm houdt geluid tegen (geluidsisolatie) en het neemt geluid op (geluidabsorptie). Geluidsschermen en wanden kunnen ook worden ingezet daar waar de ruimteakoestiek niet optimaal is en de nagalmtijd gereduceerd moet worden.

 

Oplossingen:

Sonodamp geluidsschermen ATIS levert Sonodamp akoestische sandwichpanelen waarvan geluidsschermen gebouwd worden. Sonodamp panelen bestaan uit een kern van een stevig gebonden minerale wol, waarvan een zijde van het paneel geperforeerd is uitgevoerd. Daardoor hebben Sonodamp sandwichpanelen zowel een uitstekende geluidsisolerende als een geluidsabsorberende werking. De Sonodamp sandwichpanelen zijn voorzien van een weersbestendige coating en zijn zelfdragend zodat lange en hoge geluidsschermen gemaakt kunnen worden. Door het praktisch koppelsysteem kan eenvoudig en snel worden gebouwd, inclusief deuren, ramen en andere opties, indien noodzakelijk. ATIS levert ook verplaatsbare of verrijdbare geluidsschermen.

ATIS geluidsschermen. Soms is het niet mogelijk om met Sonodamp panelen een geluidsscherm te maken of moeten geluidschermen niet geperforeerd zijn. Dit is vaak het gevolg van een speciale of specifieke omstandigheid. Ook hier kan ATIS een oplossing bieden.

Geluidsschermen voor kantoren In kantoren zijn er vaak situatie te vinden waarbij geluidsschermen een oplossing kunnen bieden. Door het plaatsen van schermen in kantoortuinen kunnen werkplekken of afdelingen goed akoestisch van elkaar worden gescheiden, waardoor geluidsoverlast wordt voorkomen of de nagalm kan worden beperkt. ATIS heeft gestoffeerde schermen of schermen die kunnen worden voorzien van een fotoprint.

Meer oplossingen voor geluidisolatie zijn te vinden op:

  • Geluidsisolerende omkastingen
  • Geluidsisolatie

 

Vragen?

Heeft u vragen over geluidsschermen? Neem dan rustig contact met ons op of bel ons!

Geluidsscherm op verzorgingstehuis

Advies nodig?