Nutricia - akoestische plaatdemper

Een afgesloten warmte-unit die vloeistoffen op temperatuur moet houden zorgde bij Nutricia voor geluidshinder. In de omgeving waren gesprekken tijdens korte werkoverleggen moeilijk te realiseren. De storende geluidbron betrof de aandrijving van een ventilator. ATIS heeft hiervoor een akoestische plaatdemper als oplossing geleverd en gemonteerd. Deze akoestische demper heeft maar een diepte van 400 mm en is zo ontworpen dat middels een geluidabsorberend tussenschot toch een uitstekend akoestisch resultaat werd geboekt.

Advies nodig?