Sonodamp geluidscherm in zuivelfabriek

In voedingsmiddelenomgevingen gelden andere eisen dan in normale industriële situaties. ATIS heeft hier echter ruime ervaring mee en wist dus waar op gelet moest worden, toen een kaasfabriek zich meldde met een akoestisch probleem in de productie.

Op werkplekken nabij de pasteur werden geluidniveaus van meer dan 80 dB(A) gemeten. Nabij de bron werd zelfs de 85 dB(A) overschreden.

Door te kiezen voor een geluidscherm uit RVS Sonodamppanelen wordt voldaan aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en hygiëne. Aan de bronzijde zijn bovendien akoestisch hygienische absorbers aangebracht.

Zowel nabij de bron als op de werkplekken is het geluidniveau gereduceerd tot < 80 dB(A) waardoor de operators zonder gehoorbescherming kunnen functioneren.

Advies nodig?