Sonodamp geluidscherm rondom condensors

Bij de firma Promens in Eke-Nazareth hebben wij een Sonodamp geluidscherm gerealiseerd. Een batterij condensors opgesteld naast de fabriekshal produceert een geluidniveau van ruim 80 dB(A). Op de nabijgelegen woning veroorzaakte dit een overschrijding van de wettelijke maximale geluidniveaus zoals vastgelegd in de VLAREM wetgeving.

Gekozen is voor een geluidscherm uit Sonodamp panelen in de kleur RAL 1015. Het scherm heeft een totale hoogte van 4 meter en een lengte van ca. 30 meter. Het bovenste deel van het scherm staat onder een hoek naar binnen om extra afscherming te realiseren. De condensors zijn via een geluidisolerende loopdeur bereikbaar voor service en onderhoud. Aan de onderzijde staat het scherm los van de grond ten behoeve van voldoende luchtaanvoer.

Er is een geluidreductie van > 11 dB  op 1 meter gerealiseerd. Op het meetpunt bij de woning kan het geluid door de condensors niet meer worden waargenomen en bepaalt de nabijgelegen rijksweg E17 het achtergrondgeluidniveau.

Advies nodig?