Omkastingen en schermen

Omkastingen en schermen

Installaties van bedrijven kunnen veel geluidhinder veroorzaken naar de omwonenden (wet milieubeheer). Binnen bedrijsruimtes wordt soms ook veel geluid geproduceerd (arbowet) door bijvoorbeeld machines of ventilatiesystemen. Dit kan geluidhinder veroorzaken bij de bewoners of bij de medewerkers.

ATIS levert en monteert geluidsschermen zodat de mensen en de omgeving wordt afgeschermd van de geluidsbronnen als koelinstallaties, compressoren, pompen etc. De geluidsgolven die op het scherm vallen, worden voor een groot deel geabsorbeerd. 

Een akoestisch scherm kan ook uitkomst bieden wanneer productiewerkzaamheden voor overlast zorgen bij personeel in nabije omgeving.  Verplaatsbare of verrijdbare schermen kunnen  dan een optimale oplossing zijn.

Is de geluidsreductie van een akoestisch scherm niet afdoende? Of is toepassing van een scherm niet mogelijk? Veel geluidsreductie kan behaald worden door de geluidsbron te omkasten. Een geluidsisolerende omkasting van ATIS wordt om de geluidsbron gebouwd en is uit  te breiden met geluidsisolerende deuren, ramen, ventilatiesystemen, geluidsgedempte toe- en afvoeropeningen, wegneembaar dak, luiken etc.

Om goed te kunnen adviseren brengt ATIS door geluidmetingen bij de geluidsbron en bij de gevel van de omwonenden het geluidsprobleem in kaart.

Wat kan ATIS voor u betekenen?

U kunt bij ons natuurlijk panelen kopen, maar ATIS kan u ook helemaal ontzorgen. Hierbij kunnen, afhankelijk van uw wensen, de volgende zaken worden geregeld:

  • Meting
  • Advies
  • Producten op maat
  • Levering
  • Montage
  • Controle metingen

Advies nodig?